50 år sedan Che Guevara lämnade Prag

Det är i dagarna (exakt vilken är svårt att veta) 50 år sedan Che Guevara efter några exilmånader i Tjeckoslovakien lämnade Prag för att återvända till Kuba. Följande skrev jag häromåret i ett annat sammanhang, men texten har fortfarande sin relevans. Vårvintern 1966 tillbringade Che Guevara i Prag. Mycket lite är känt om den argentinske revolutionärens vistelse i den tjeckoslovakiska huvudstaden, men säkert handlade det om att slicka såren efter den kongolesiska äventyret och kanske är det under de tre månaderna i Prag som de första planerna för kampanjen i Bolivia läggs upp. Insatsen i Kongo hade med Ches egna ord slutat i ett fiasko och detta skulle inte upprepas. Ches roll i Kongo hade varit rådgivarens och det militära befälet hade legat hos lokala ledare utan Ches kunskaper och erfarenheter från gerillakrig. I Bolivia skulle allt bli annorlunda. Bolivia skulle bli startpunkten och språngbrädan till en latinamerikansk revolution vars främsta mål var Ches eget hemland, Argentina. Men om detta kan vi egentligen bara spekulera; Che efterlämnade ingen dokumentation om Pragvistelsen och några kontakter med de tjeckoslovakiska myndigheterna togs aldrig. På goda grunder antog Che att landets säkerhetstjänst inte var att lita på och att CIA omedelbart skulle få information om den över jordklotet jagade Che Guevaras förehavanden. Det lär ha förekommit något biobesök, men Ches två mörkhyade livvakter väckte för mycket uppmärksamhet för att det skulle bli en vana. Prag vimlade av informatörer och säkerhetstjänstens nätverk sträckte sig så långt som in i medborgarnas sovrum. För även om det inte i varje enskilt fall var så, var det klokast att utgå från att så var fallet… Att en av världens mest eftersökta personer under tre månader kunde hålla sig gömd på detta sätt säger naturligtvis en del om Ches förmågor men också rätt mycket om Prag vid denna tid. En stad som på många sätt var helt olik Prag av i dag; en stad fylld av prång, gränder och passager som fungerade som samtidiga fängelser som tillflyktsorter. Om kvällar och nätter så kompakt omslutet av mörker att även den bofasta befolkningen lätt hamnade vilse på sina vandringar hem från de rökiga och ödoftande pubarna. Vi kan anta att Che ägnade mycket tid åt att läsa. Att ständigt bära med sig böcker var en vana han höll fast vid hela livet på ett närmast maniskt vis, även under strapatsrika marscher i Kubas berg eller Bolivias djungler. Men var bodde Che, och vem eller vilka hjälpte honom med husrum? Om detta vet vi inget. Kanske flyttade han mellan olika hotell under skijda identiteter, men att under sådana omständigheter hålla sig undan säkerhetstjänstens vakande ögon förefaller närmast otroligt. Återstår alltså att spekulera. Spekulera över promenader längs de branta och och av snöslask halkiga gatorna i Zizkov eller långa fotvandringar genom skogarna och parkerna i Prags ytterområden. Spekulera över långa och sömnlösa nätter med bruset från vattenledningar och grannars gräl som enda sällskap. Spekulera över daglig längtan bort från en stad och ett klimat som var blev honom allt mer främmande. Några spår lämnade han i all händelser inte kvar sedan han definitivt lämnat Prag efter sitt sista och längsta besök för att börja den resa som skulle bli hans sista och vägs ände i Bolivias djungel. Säkert skulle Che känna sig till freds över att inga statyer rests eller minnesplattor satts upp vid hans vistelseorter i den Tjeckoslovakiska huvudstaden. Den sortens hyllningar var honom främmande. Men kanske skulle han skrattat gott om han kunnat nås av beskedet att han fått ge namn åt en irländsk (!) pub i Stare Mesto och att hans porträtt (ja, just Den bilden) pryder etiketten på en flaska med alkoholstarkt innehåll. Che vistades fem månader i Prag under falsk identitet. Intensiva studier av arkivmaterial har lett till slutsatsen att Ches under större delen av sin vistelse höll till i byn Ladvi, 25 kilometer sydost om Prag och att han var där i sällskap med bland andra Tamara Bunke, kvinnan som många gånger pekats ut som Ches älskarinna. Guevara och hans sällskap lämnade Tjeckoslovakien i juli 1966, lika diskret som han anlände, med hjälp av urugayanskt pass. I oktober året efter dödades han under strider med den bolivianska armén under försök att starta ett uppror i landet.